Компаниите треба повеќе да учат за концептот општествена одговорност. Токму целта на денешната конференција е да се промовира овој концепт, постоечката регулатива и да се објасни примената во малите и средни претпријатија...

Извор: Канал 5 (06.06.2012)

Поблиските релации со клиентите, добавувачите, државните институции, граѓанските организации и медиумите се придобивки кои компаниите ги имаат од општествено одговорното однесување. Општествената одговорност не е трошок, туку предност за компаниите, констатираа учесниците на проектот „Поддршка за реализација на Националната агенда за општествена одговорност на претпријатијата во Македонија“...

Извор: Капитал (06.06.2012)

Македонија и Здружението Конект во соработка со Организацијата на потрошувачите на Македонија организираат тематски форум: „Односи со потрошувачи‘‘кој ќе се одржи на 30 ноември 2011 г. во хотел Стоун Бриџ, Скопје.

Организација на потрошувачите на Македонија (30.11.2011)