Министерството за економија, Македонската развојна фондација за претпријатија и Сојузот на стопанските комори на Македонија во соработка со општина Битола, денеска го презентираа проектот „Општествена одговорност на претпријатијата во Република Македонија“.

Извор: МИА (26.09.2011) | ИдиВиди (26.09.2011)

Актуелната состојба со општествената одговорност на претпријатијата, мотивите за воведување на овој концепт за претприемачите и државата беа главните теми на одржаната презентација , дел од проектот Поддршка за реализација на Националната агенда за општествена одговорност на претпријатијата во Република Македонија.

Извор: Морис Телевизија (15.09.2011)

Со примена на општествената одговорност претпријатијата ја зголемуваат својата успешност и добивка во работењето, беше потенцирано на денешната презентација во Охрид на Проектот - "Општествена одговорност на претпријатијата"...

Извор: OhridNews (15.09.2011)