Најмногу жалби од страна на граѓаните се поднесени за јавните услуги, гаранциите и неквалитетните производи. Незадоволни се од услугите во доментот на кабелската телевизија, електричната енергија, топлификацијата, мобилната телефонија....

Курир (30.11.2011)

Заменик министерот за економија Катерина Костеска денеска го отвори тематскиот форум за општествена одговорност на претпријатијата (ООП), со наслов „Односи со потрошувачи“, кој се одржа во хотел Стоун Бриџ, во организација на Македонската развојна фондација за претпријатија (МРФП). Овој форум е втор во серијата тематски форуми во проектот „Поддршка за реализација на Националната агенда за општествена одговорност на претпријатијата во Република Македонија“ (ООП во РМ), чиј носител е токму Министерството за економија на РМ во партнерство со МРФП, Сојузот на стопански комори на Македонија и Здружението Конект.

Министерство за економија (30.11.2011)

Министерството за економија, Македонската развојна за претпријатија, Сојузот на стопански комори и Здружението Конект се собраа денес на Штипска локација да расправаат за општествена одговорност на претпријатијата во Македонија...

Извор: Канал 77 (18 Октомври 2011)