Општествена одговорност во претпријатијата табу - тема за македонското стопанство. Преку општествената одговорност македонските компании треба да го освојуваат пазарот, тезата дека тоа е непотребен трошок е неточна, напротив со овие пари се стимулира заштитата на животниот средина, се поддржуваат хуманитарни акции, се освојуваат сите потрошувачки целни групи.

Извор: Канал 5 (28.09.2011)

[Презеншација на проект поддржан од Европскаша комисија] Во понеделникот, во хотелот „Милениум" се одржа третата по ред презентација на проектот за општествена одговорност на претпријатијата.

Во Битола денеска се одржа третата презентација за општествена одговорност на претпријатијата која се одвива во рамки на истоимениот проект на Министерството за економија во партнерство со Македонската развојна фондација за претптијатија.

Извор: ТВ ТЕРА (26.09.2011)