Најмногу жалби од страна на граѓаните се поднесени за јавните услуги, гаранциите и неквалитетните производи. Незадоволни се од услугите во доментот на кабелската телевизија, електричната енергија, топлификацијата, мобилната телефонија....

Курир (30.11.2011)