Македонија и Здружението Конект во соработка со Организацијата на потрошувачите на Македонија организираат тематски форум: „Односи со потрошувачи‘‘кој ќе се одржи на 30 ноември 2011 г. во хотел Стоун Бриџ, Скопје.

Организација на потрошувачите на Македонија (30.11.2011)