Поблиските релации со клиентите, добавувачите, државните институции, граѓанските организации и медиумите се придобивки кои компаниите ги имаат од општествено одговорното однесување. Општествената одговорност не е трошок, туку предност за компаниите, констатираа учесниците на проектот „Поддршка за реализација на Националната агенда за општествена одговорност на претпријатијата во Македонија“...

Извор: Капитал (06.06.2012)