Компаниите треба повеќе да учат за концептот општествена одговорност. Токму целта на денешната конференција е да се промовира овој концепт, постоечката регулатива и да се објасни примената во малите и средни претпријатија...

Извор: Канал 5 (06.06.2012)