Со примена на општествената одговорност претпријатијата ја зголемуваат својата успешност и добивка во работењето, беше потенцирано на денешната презентација во Охрид на Проектот - "Општествена одговорност на претпријатијата"...

Извор: OhridNews (15.09.2011)