Актуелната состојба со општествената одговорност на претпријатијата, мотивите за воведување на овој концепт за претприемачите и државата беа главните теми на одржаната презентација , дел од проектот Поддршка за реализација на Националната агенда за општествена одговорност на претпријатијата во Република Македонија.

Извор: Морис Телевизија (15.09.2011)