Општествена одговорност во претпријатијата табу - тема за македонското стопанство. Преку општествената одговорност македонските компании треба да го освојуваат пазарот, тезата дека тоа е непотребен трошок е неточна, напротив со овие пари се стимулира заштитата на животниот средина, се поддржуваат хуманитарни акции, се освојуваат сите потрошувачки целни групи.

Извор: Канал 5 (28.09.2011)