Министерството за економија, Македонската развојна фондација за претпријатија и Сојузот на стопанските комори на Македонија во соработка со Регионалната развојна агенција на Пелагонија – Преда и општина Прилеп, денеска го презентираа проектот „Општествена одговорност на претпријатијата".

Извор: Општина Прилеп (29.09.2011)