Презентации за ООП за претпријатија:

  1. Хотел Милениум Палас, Охрид, 15.9.2011
  2. Хотел Милениум Палас, Битола, 26.9.2011
  3. Хотел Кристал Палас, Прилеп, 29.9.2011

Обука за Националното координативно тело за ООП (односи со вработените):

  1. Хотел Манастир, Берово, 16-17.9.2011

Обука за медиуми за ООП:

  1. 23 и 24.9.2011 (локација уште не е утврдена)